Zondag 26 maart 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
5° zondag van de Veertigdagentijd

Jgt. Maria Van Lent

 

Zondag 02 april 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
Palmzondag-
Gezinsviering

Jgt. Frans Wachters


Donderdag 06 april 2023
Witte donderdag
20.00 u. : Eucharistieviering

 

Vrijdag 07 april 2023
Goede vrijdag
20.00 u. : gebedsvieringBeste KWB-lid of -sympathisant,
 
Schitter jij tijdens de feestdagen als een volleerde bartender?
 
Tijdens onze Cocktail/Mocktail Workshop op 24 oktober in Bardok leert professionele lesgever Monsieur C ons de kneepjes van het vak. En nadien mogen we zelf aan de slag gaan en tot 4 drinks zelf maken (en uiteraard ook proeven)! Ook als je zelf al een aardige mixologist bent, kan je hier nog de nodige tips & tricks ontdekken.
 
Leuk om te doen met een groepje vrienden of collega’s. Wie maakt de lekkerste of mooiste cocktail? (of mocktail voor wie het liever alcoholvrij houdt)
 
Schrijf je snel in zodat Monsieur C tijdig zijn inkopen kan gaan doen. Meer info hierna:
 

Op zondag 9 oktober 2022 worden we allen uitgenodigd op de Emmaüsmeeting, die dit jaar 'Diaconie' als thema heeft.

Samen willen we van gedachten wisselen over wat Diaconie voor ons kan betekenen en hoe we hieraan binnen onze parochie en daarbuiten een praktische invulling kunnen geven.

Iedereen is van harte welkom. 

Aansluitend op de Emmaüsmeeting, vindt om 11u. de startviering plaats in de Sint-Jan Berchmanskerk, waarbij ook de andere geloofsgemeenschappen aansluiten. Er zal die zondag dus geen viering zijn in de Colomakerk.

 ***********************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

De collage spreekt voor zich, “Coloma klinkt” was een smakelijke en gezellige samenkomst als start van het nieuwe werkjaar.

Dankjewel aan iedereen die dit mogelijk maakte, in het bijzonder aan Elfie voor de lekkere hapjes!

Wij hopen dat het voor iedereen een deugddoend werkjaar wordt.

************************************************************************************************************************************************************************************

                             

 

In Mechelen groeit 14,1% van de kinderen op in armoede. Dat blijkt uit de cijfers 2021 van Kind & Gezin. En dat ervaren ook onze scholen. Een kind dat ’s middags geen middagmaal mee heeft, een kleuter zonder winterjas, een jongere waarvan de ouders de verplichte rekenmachine niet kunnen bekostigen. Scholen worden vandaag steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen. Deze ouders hebben moeite om de schoolfacturen te betalen, het benodigde schoolmateriaal aan te kopen enz.

Met een nieuw initiatief van Samen voor Sam helpen we de scholen in het Mechelse om kinderen of jongeren die het financieel erg moeilijk hebben, met meer gelijke kansen het schooljaar te laten doorlopen. Met de Mechelse parochies hebben we de Schenkerskring Samen voor Sam opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. De centen die we langs deze weg samenbrengen zullen kinderen en jongeren in kwetsbare situaties financieel steunen. Het gaat om individuele tegemoetkomingen: schoolkosten, leefkosten en kosten van (para-)medische of therapeutische aard.

Om deze steun te kunnen bieden, doen we beroep op jou voor een gift !

Je kan ze overmaken op de rekening van de Koning Boudewijnstichting voor “Samen voor Sam” Rek. nr. BE10 0000 0000 0404 met de vermelding ***623/3707/10063***

Je kan eveneens online schenken via https://donate.kbs-frb.be/actions/GC-SamenVoorSam?lang=nl_NL

De Koning Boudewijnstichting houdt op deze wijze toezicht op een correcte werking.

Dit betekent ook dat giften fiscaal aftrekbaar zijn: vanaf 40 euro is er een belastingvermindering van 45 % op het gestorte bedrag. 

 

******************************************************************************************************************************************

 

Omdat de lezing van mijn verhalen eind juni positief onthaald werd en een aantal mensen spijt had er niet bij te hebben kunnen zijn, doe ik in september ‘tweede zit’ met


Het is een verzameling lichtvoetige teksten die ik schreef over Bijbelse beesten.
Zij vragen zich af hoe zij in de heilige boeken zijn terechtgekomen.
Of waarom zij er net niet in opduiken.
Eigenzinnige vragen bij hun Bijbels bestaan.
Een voorbeeld? Wees maar eens “het gemeste kalf”,
als die verloren zoon weer huiswaarts keert.

Ik lees mijn verhalen voor op zaterdag 17 september om 20.00u.
in de kerk van Sint-Jozef Coloma, Tervuursesteenweg, Mechelen.

Woorden, beelden, fijne muziek en nadien een glaasje.

Helemaal gratis.
Wie toch iets wil geven: er staat een mandje klaar.
Wat daarin terechtkomt, is voor ZON, de organisatie in onze parochie die mensen van hier in nood ondersteunt.

Beestige groeten

Pieter Jansen

 

Onder de hoede van de parochieploeg

******************************************************************************************************************************************************************************

In september start ons jaarlijks kaartseizoen.

Iedereen van harte welkom!

  

Hierna alvast de data van onze kaartavonden:

   vrijdag 2 september 2022

   vrijdag 23 september 2022

   vrijdag 14 oktober 2022

   vrijdag 21 oktober 2022

   vrijdag 18 november 2022

   vrijdag 2 december 2022

   vrijdag 16 december 2022

 

   vrijdag 13 januari 2023

   vrijdag 27 januari 2023

   vrijdag 10 februari 2023

   vrijdag 24 februari 2023

   vrijdag 10 maart 2023

   vrijdag 24 maart 2023

   vrijdag 14 april 2023

   vrijdag 28 april 2023

 

Inleg: 13 euro per avond, 4* consumpties inbegrepen (*prijsklasse pils).

Elke avond één kip per tafel en voor het algemeen klassement zijn er talrijke waardevolle prijzen. 14 avonden spelen, 10 beste uitslagen voor het klassement.

’t Kranske, Tervuursesteenweg 16, Mechelen

Start kaartavonden: 20 uur stipt.

Info: Stef Stevens, 0475 24 08 87

 

******************************************************************************************************************************************************************************