Zondag 26 maart 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
5° zondag van de Veertigdagentijd

Jgt. Maria Van Lent

 

Zondag 02 april 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
Palmzondag-
Gezinsviering

Jgt. Frans Wachters


Donderdag 06 april 2023
Witte donderdag
20.00 u. : Eucharistieviering

 

Vrijdag 07 april 2023
Goede vrijdag
20.00 u. : gebedsviering 

 

 

De leden van OKRA Coloma hebben ook twee lastige coronajaren achter de rug. Het deed daarom eens zoveel deugd om samen te kunnen komen op dinsdag 4 oktober en te kunnen vieren dat de vereniging in onze wijk al 65 jaar bestaat.

Hartelijk gefeliciteerd vanwege de ganse Colomagemeenschap!

 

 

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

                     

 

 “Diaconie is geen randfenomeen maar zit in het hart van ons christen zijn.”

Denkpistes ons aangereikt door paus Franciscus.

 

‘Als de kerk niet dient, dient zij tot niets’ zijn scherpe woorden van bisschop Gaillot.

Ook Paus Franciscus heeft zich, vanaf het eerste begin van zijn pausschap, in soms scherpe woorden, uitgesproken over wat diaconie moet zijn binnen onze kerk. 

Iedere parochie en ook onze Emmaüsparochie als “gemeenschap van gemeenschappen” heeft vele opdrachten waarvan liturgie, catechese, geloofsverkondiging, kerkorganisatie en diaconie de kern uitmaken.

Traditioneel wordt onze Kerk geassocieerd met vooral expliciete geloofsverkondiging zoals we die kennen in catechese, liturgie en de kerkorganisatie op zich, terwijl bezig zijn met Caritas, Broederlijk Delen, Welzijnszorg, vluchtelingen, eco-krediet, de Wereldwinkel, palliatieve zorg, vzw's in onderwijs en welzijn en dergelijke - met andere woorden diaconie - gezien worden als een bijkomstig of afgeleid product. Precies alsof diaconie van sociaal geëngageerden en hun betrokkenheid op de maatschappij en onze samenwerking met anderen die werken in die maatschappij niet essentieel zouden zijn voor ons christen zijn. 

Steeds heeft Franciscus beklemtoond dat wij als christen de plicht hebben om datgene wat in de wereld gebeurt diep in onszelf op te nemen en zo te ontdekken wat ieder van ons daaraan kan veranderen. Diaconie is voor hem geen toevallige bezigheid, maar het hart zelf van evangelisch leven: Verheugd te zijn met diegenen die verheugd zijn en wenen met wie weent. “Arm in arm met anderen ons engageren om een nieuwe wereld te bouwen”. Geloven staat voor hem gelijk met het verlangen om de wereld om te vormen, te transformeren, om te keren zoals we dat de voorbije vasten hebben benoemd.

Met andere woorden: Er is gewoon geen geloof zonder diaconie. 

   

Sam, een jongen, een meisje…voluit misschien Samir of Samantha, Samuel of Sammy?!

Een van de vele kinderen die elke dag naar school gaan, naar een basisschool zoals Sint Jozef Coloma. Een school in zijn of haar buurt. En Sam is bijzonder, zoals elk kind.

Maar soms loopt het bij Sam niet van een leien dakje: het huiswerk is soms niet gemaakt want er was oppas nodig voor de kleinere kinderen in het gezin, op tijd op school zijn lukt vaak niet en regelmatig ziet Sam conflicten thuis.

Heel wat dingen om boos maar ook droevig tegelijkertijd te zijn. En daarbovenop krijgt Sam opmerkingen op school: huiswerk MOET gemaakt zijn, OP TIJD komen is noodzakelijk. Niemand staat er bij stil dat hij vandaag weer moest zorgen dat de kleintjes in het gezin aangekleed waren, dat de brooddozen redelijk leeg zijn omdat er niets meer te vinden was in de kast, dat er geen zakje met zwemgerief mee gaat naar school omdat de zwembroek of het badpak van vorig schooljaar te klein geworden is…

Is dit dan allemaal de schuld van Sam? Zeker niet! De schuld van de ouders? Ook niet, want ook zij zien het allemaal niet zo goed meer zitten! Ze kunnen nauwelijks hun eigen zaken beredderen, laat staan dat er tijd overblijft voor de kinderen…

Heel wat zorgen dus en Sam moet zijn of haar plan maar leren trekken.

               

Op 1 oktober werd het startschot gegeven van een nieuw JIP-werkjaar (JIP=Jeugd in Parochie op weg naar het vormsel).  We bezochten het 'Arts Experience Labyrint' in de Begijnhofkerk in Mechelen.   Een bezoek aan dit labyrint gaf de jongeren de kans om het verhaal van het Lam van God te leren kennen op een aparte manier.  Het verhaal wordt in het labyrint verteld aan de hand van schilderijen van Vlaamse primitieven afgewisseld met werken van hedendaagse kunstenaars.  Onze Jippers werden uitgedaagd om ter plaatse zelf een hedendaags kunstwerk te maken over wat hen vooral had aangesproken bij het bezoeken van het labyrint.  
Ook in onze eigen Coloma-kerk bewonderden we de afbeelding van het Lam in één van de glasramen. 
Met een verdiend ijsje en enkele actieve spelletjes werd deze boeiende namiddag afgesloten!

               

 

*************************************************************************************************************************************************************************