Zondag 29 jan. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

Zondag 05 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
met vormsel JIP Uniek

Zondag 12 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering

Gezinsviering


Zondag 19 febr. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

Dit jaar gaat onze Soep op de stoep actie door op zondag 12 december, derde zondag van de Advent, na de viering van 11 uur in de kerk. Je kan er dit jaar enkel potten soep kopen. Jouw vrije bijdrage gaat volledig naar de projecten van Welzijnszorg. Dit jaar voert Welzijnszorg actie voor een leefbaar Woonbeleid. Er zijn sociale woningen maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig. Schaarste betekent concurrentie, concurrentie zorgt voor uitsluiting. Onze bijdrage kan een verschil maken. 

***************************************************************************************

 

 

Tweede zondag: 

Steek je licht aan,

            want God zoekt een (t)huis waar onrecht 'recht' wordt

 

HINDERNISSEN

Je hebt van die vervelende hindernissen die aangeboren zijn,
die het soms moeilijk maken in ‘t leven.

Je kan er niet zo heel veel aan doen.

Er mee leren leven, zeggen ze.
Er vrede mee hebben.

Er zijn er andere die je jezelf aan doet.

‘De beste willen zijn’ of ‘perfect willen zijn’,
niet genoeg in eigen kunnen geloven,
bang zijn kortom.

… Ook voor jezelf kan je barmhartig zijn.

En dan zijn er nog de hindernissen
die we mekaar aandoen:
het gras voor mekaars voeten maaien,
een ander met de brokken laten zitten,
een ander in de kou zetten.

Hindernissen dus, heuveltjes …
en soms onoverbrugbare bergen.

Mensen zien er tegen op.

Het leven wordt een last,
te zwaar om dragen.

Leeft ook in jou een droom,
dat het mogelijk moet zijn,
de weg door ‘t leven voort te gaan?

Dat alle mensen bestemd zijn
tot een zinvol leven,
verschillend,
maar toch even waardevol?
Ook jouw droom?

Laat ons dan de meeste hindernissen slopen.

Laat ons hen die in de put zitten
of voor een hoge berg staan,
zacht en fijngevoelig,
maar ook onvoorwaardelijk steunen.

Als heuvels langzaam zullen slinken
en bochtige wegen rechter zullen gaan,
zal je aan het eind
een horizon zien rijzen, een licht
en in dat licht een droom, Gods droom.

En, geloof me, zijn droom lijkt op de jouwe.

Naar Kris Buckinx mei 2021

****************************************************************************************************************************************************************

Eerste zondag: 

Steek je licht aan,

            want God zoekt een (t)huis waar Hij kan wonen

 

IK ZOEK EEN PLEK

Altijd onderweg, nergens thuis,

zoek ik een plek,

waar ik mezelf mag zijn,

waar mijn dromen wortel mogen schieten,

waar ik beschutting vinden mag voor de nacht,

voor mijn diepste angsten en liefdes,

voor mijn ja’s en voor mijn nee’s,

voor mijn ongeduld en twijfel,

voor mijn creativiteit en kracht.

Altijd onderweg, nergens thuis,

heen en weer geslingerd

tussen agenda’s, mensenvragen,

tussen moeten en niet kunnen,

tussen gisteren en morgen,

tussen weg van één en bij elkaar.

Altijd onderweg en nergens thuis,

onderweg naar ’t land van belofte,

van Nazareth naar Bethlehem,

van Jeruzalem naar Jericho.

Land van vlucht en van ellende

land van zorg en voorspoed

land van honger en onderdrukking ,

land van recht en evenwaardigheid.

Ik - zoek – een – plek!

We doen of we alléén

die plek wel zullen vinden.

Ik twijfel.

Hebben we mekaar niet nodig,

herders, éénvoudigen,

die verhalen vertellen als wegwijzers?

Zelfs in de nacht zien ze helder.

Ik zoek een plek.

Naar Kris Buckinx, uit ‘Op het andere been’, uitgave Halewijn

*************************************************************************************************************************************************************

Op 6 februari 2022 zullen 5 jongeren, na een Lange Weg van bijna 6 jaar, hun vormsel vieren.
De Lange weg in St. Jozef Coloma loopt normaal gezien over een periode van 5 jaar maar vorig jaar beslisten deze jongeren, omwille van corona, nog een extra jaartje Jipper te blijven en werd hun vormsel met een jaar uitgesteld.
Margot, Hannelore, Daan, Sara en Joachim zijn nu gestart met het laatste parcours richting 6 februari. Samen met hun geloofsgenoten bezochten ze de tentoonstelling 'Beelden die raken' in de kerk, ze voerden de bijhorende opdrachtjes uit en brachten de eerste ideeën samen voor hun viering. Een moment om nu al naar uit te kijken!

An en Hilde

 

 

Voor erediensten is de mondmaskerplicht weer van kracht!

Dit geldt dus vanaf de viering van zondag 31 oktober, ook voor de viering van 1 november en alle volgende tot ...

*****************************************************************************************************************

 

Soms helpen beelden beter te begrijpen.
Soms voelt een beeld comfortabeler aan.
Soms maakt een beeld je stil en verbindt het je met God. 

De mensen van het vicariaat vroegen Jan Smets om hen te inspireren.
Hij liet zich raken door het evangeliewoord en ging aan de slag.
Dit leverde enkele krachtige werken op die het werkboek ‘Woorden die raken‘ voor de C-cyclus verrijken.

Tijdens de viering van zondag 31 oktober, voorgegaan door Koen Vanhoutte, worden de werken in première voorgesteld.
Nadien volgt een kleine receptie.

Iedereen welkom!

 

12 jaar lang konden we rekenen op Annemie en Hilde voor de begeleiding van onze jongeren. Zij bereidden de jongeren voor op hun Plechtige Geloofsbelijdenis. Steeds met een groot enthousiasme, elke keer weer verrassend, als een gesmeerde tandem trokken de 2 dames de kar. Deze groep werd echter de laatste.

Met spijt in het hart, maar met heel veel dankbaarheid nemen we afscheid van Annemie en Hilde. Woorden schieten hier tekort. De ruiker die ze deze laatste viering mochten ontvangen was een welgemeend dankjewel voor die 12 jaar inzet! Het gaat jullie goed!

 

**************************************************************************************************************************************************************