Zondag 04 dec. 2022
Tweede zondag van de Advent
11.00 u. : Gebedsviering

Jgt. Gaby Steffens

zondag 11 dec.2022
Derde zondag van de Advent
11.00 u. : Eucharistieviering


Zondag 18 dec. 2022
Vierde zondag van de Advent
11.00 u. : Eucharistieviering

Jgt. Emiel Verrijken

 

 

                             

 

In Mechelen groeit 14,1% van de kinderen op in armoede. Dat blijkt uit de cijfers 2021 van Kind & Gezin. En dat ervaren ook onze scholen. Een kind dat ’s middags geen middagmaal mee heeft, een kleuter zonder winterjas, een jongere waarvan de ouders de verplichte rekenmachine niet kunnen bekostigen. Scholen worden vandaag steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen. Deze ouders hebben moeite om de schoolfacturen te betalen, het benodigde schoolmateriaal aan te kopen enz.

Met een nieuw initiatief van Samen voor Sam helpen we de scholen in het Mechelse om kinderen of jongeren die het financieel erg moeilijk hebben, met meer gelijke kansen het schooljaar te laten doorlopen. Met de Mechelse parochies hebben we de Schenkerskring Samen voor Sam opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. De centen die we langs deze weg samenbrengen zullen kinderen en jongeren in kwetsbare situaties financieel steunen. Het gaat om individuele tegemoetkomingen: schoolkosten, leefkosten en kosten van (para-)medische of therapeutische aard.

Om deze steun te kunnen bieden, doen we beroep op jou voor een gift !

Je kan ze overmaken op de rekening van de Koning Boudewijnstichting voor “Samen voor Sam” Rek. nr. BE10 0000 0000 0404 met de vermelding ***623/3707/10063***

Je kan eveneens online schenken via https://donate.kbs-frb.be/actions/GC-SamenVoorSam?lang=nl_NL

De Koning Boudewijnstichting houdt op deze wijze toezicht op een correcte werking.

Dit betekent ook dat giften fiscaal aftrekbaar zijn: vanaf 40 euro is er een belastingvermindering van 45 % op het gestorte bedrag. 

 

******************************************************************************************************************************************

 

Omdat de lezing van mijn verhalen eind juni positief onthaald werd en een aantal mensen spijt had er niet bij te hebben kunnen zijn, doe ik in september ‘tweede zit’ met


Het is een verzameling lichtvoetige teksten die ik schreef over Bijbelse beesten.
Zij vragen zich af hoe zij in de heilige boeken zijn terechtgekomen.
Of waarom zij er net niet in opduiken.
Eigenzinnige vragen bij hun Bijbels bestaan.
Een voorbeeld? Wees maar eens “het gemeste kalf”,
als die verloren zoon weer huiswaarts keert.

Ik lees mijn verhalen voor op zaterdag 17 september om 20.00u.
in de kerk van Sint-Jozef Coloma, Tervuursesteenweg, Mechelen.

Woorden, beelden, fijne muziek en nadien een glaasje.

Helemaal gratis.
Wie toch iets wil geven: er staat een mandje klaar.
Wat daarin terechtkomt, is voor ZON, de organisatie in onze parochie die mensen van hier in nood ondersteunt.

Beestige groeten

Pieter Jansen

 

Onder de hoede van de parochieploeg

******************************************************************************************************************************************************************************

In september start ons jaarlijks kaartseizoen.

Iedereen van harte welkom!

  

Hierna alvast de data van onze kaartavonden:

   vrijdag 2 september 2022

   vrijdag 23 september 2022

   vrijdag 14 oktober 2022

   vrijdag 21 oktober 2022

   vrijdag 18 november 2022

   vrijdag 2 december 2022

   vrijdag 16 december 2022

 

   vrijdag 13 januari 2023

   vrijdag 27 januari 2023

   vrijdag 10 februari 2023

   vrijdag 24 februari 2023

   vrijdag 10 maart 2023

   vrijdag 24 maart 2023

   vrijdag 14 april 2023

   vrijdag 28 april 2023

 

Inleg: 13 euro per avond, 4* consumpties inbegrepen (*prijsklasse pils).

Elke avond één kip per tafel en voor het algemeen klassement zijn er talrijke waardevolle prijzen. 14 avonden spelen, 10 beste uitslagen voor het klassement.

’t Kranske, Tervuursesteenweg 16, Mechelen

Start kaartavonden: 20 uur stipt.

Info: Stef Stevens, 0475 24 08 87

 

******************************************************************************************************************************************************************************

                  

Wij vierden vandaag Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Uitzonderlijk op 14 augustus.

Paul Van Steen ging voor in de viering.

Het werd een bijzondere viering want op 14 augustus is Paul jarig. 

                         

Vanuit de ploeg verrasten we hem en alle aanwezigen met een drankje. Zo was er tijd om nog wat na te praten. 

En Paul ... die zag dat het goed was!

    

***********************************************************************************************************************************************************************

We moeten tot onze grote spijt afscheid nemen van Francis Resseler, echtgenoot van Marie-Jeanne Van Messem, geboren in Mechelen op 10 september 1948 en er thuis overleden op 30 juli 2022.

De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben op VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2022 om 10 uur in de Sint-Jozef-Colomakerk.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 9.45 uur.

Jarenlang was Francis de stuwende kracht achter ZON. Wij zijn hem heel dankbaar voor zijn gedreven inzet.

Je was er altijd, je was er heel veel. Je was er voor iedereen, en nooit teveel.

**************************************************************************************************************************************************************************

Op kamp naar Durbuy met Chiro Coloma

 

KAMPTHEMA: PAT(S)ERS

Kamplocatie

Het kamp gaat dit jaar door in Villers-Ste-Gertrude.
Dat is een deelgemeente van de Belgische gemeente
Durbuy en ligt in de provincie Luxemburg.

Briefje schrijven?

Benoit Rouxhet
Chiro Coloma
tav ‘Naam kind’ + ‘Chirogroep’
Strya 15
6941 Villers-Ste-Gertrude

Data per Chirogroep

Ribbels & speelclub: 23 – 30 juli

Rakwi’s & tito’s: 20 – 30 juli

Kespi’s: 16 – 31 juli

Meer info:

https://test.chirocoloma.be/evenementen/chirokamp/

 

Scouts Thila Coloma

Buitenlands kamp

van 3 tot 21 juli '22

 

We trekken dit jaar op buitenlands kamp naar het prachtige Italië!

 

Het buitenlands kamp wordt georganiseerd voor Verkenners 
(jaren 2007-2005), VT’s (2004) en huidige leiding. 
Voor de verkenners en hun leiding is dit buitenlands kamp een 
vervanging van het binnenlands kamp.

 

Binnenlands kamp

3 (of 6) – 13 augustus

We trekken dit jaar naar Botassart, vlakbij Bouillon.

 

 

Meer info:

https://www.thilacoloma.be/

 

 ********************************************************************************************************************************************************