Zondag 29 jan. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

Zondag 05 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
met vormsel JIP Uniek

Zondag 12 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering

Gezinsviering


Zondag 19 febr. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

Advent en Kerstmis 2021 (na de coronastilte weer voluit!)

Algemeen thema: Licht zijn voor wie in het donker leeft!

Eerste zondag: 

Steek je licht aan,

            want God zoekt een (t)huis waar Hij kan wonen

Tweede zondag: 

Steek je licht aan,

            want God zoekt een (t)huis waar onrecht 'recht' wordt 

Derde zondag: 

Steek je licht aan,

            want God zoekt een (t)huis waar mensen voor elkaar opkomen

Vierde zondag: 

Steek je licht aan,

            want God zoekt een (t)huis waar mensen Zijn droom willen leven

 

Extra

Zondag 3: Soep op de stoep

Zondag 4: Vredeslicht

 

 

*************************************************************************************************************************************************

Advent en Kerstmis 2019

Onze roep naar solidariteit is hard.

Kom niet af met flauwe voorstellen

of halve maatregelen.

Een solidaire wereld kan

als we het samen maar hard genoeg willen.

 

Onze roep naar solidariteit komt uit het hart.

We zien de mensen achter de cijfers,

we horen en vertellen de verhalen,

we voelen ons verbonden.

Een solidaire wereld kan

als we het maar samen doen.

 

 

Lees meer op: https://www.welzijnszorg.be

 

 

Kerstwens

Kerstmis, dat is van duizenden jaren en van overal, een feest dat wij met ons allen willen vieren.

En bij zo’n feest, horen wensen.

We wensen je een ster voor de donkere nacht
als een licht om het goede te zien in de wereld.

We wensen je herders en engelen op je tocht,
zodat je niets hoeft te vrezen.
en je je moedig op weg durft te bewegen
om de ster van Jezus te volgen.

We wensen je heel veel ezels.
Denk daarbij aan de ezel die, samen met de os, voor warmte moest zorgen in de stal.
We wensen je dus eigenlijk warme mensen toe,
mensen die anderen kunnen verwarmen en verlichten,
want die hebben we allemaal hard nodig.

Wij wensen je een wereld zoals de stal:
eenvoudig, je ziet er duidelijk waar het om gaat:  
om een godsgeschenk,
om een kind dat vrede zal brengen op aarde.

We wensen dat het licht van dat kind mag stralen in je eigen hart,
geen “kunstlicht”, maar écht licht,
een licht dat nooit meer dooft,
zodat je kan schitteren voor hen die niet de sterren van onze tijd zijn.
En misschien word jij dan een beetje meer “ezel”:
een mens met een warm hart voor anderen,
vanwaar ze ook komen en welk verhaal ze ook met zich meedragen.

Zalig Kerstfeest !

 

 

************************************************************************************************************************************

Soep op de stoep

 

 

In totaal € 580 werd bijeengebracht t.v.v. Welzijnszorg op zondag 1 december door de kerkgangers van St.-Jozef-Coloma Mechelen.

Waren hiervoor nodig:

  • véél pompoenen
  • een kundige kok
  • een onverdroten coördinator
  • een vlijtige yoghurt-eter (de handige potjes gebruikten we om gezinsporties soep mee te geven ?)
  • 2 handen vol enthousiaste groentenkwekers, -snijders, inpakkers, klaarzetters, verkopers, afwassers, afdrogers, opruimers
  • en uiteraard: gulle kerkgangers!

Hartelijk dank aan allen die dit mee mogelijk maakten en… graag opnieuw afspraak eind november 2020 in de keuken van ‘t Kranske!

 

                                              

Wil je weten waar de opbrengst naar toe gaat? Klik dan op 

www.samentegenarmoede.be/wie-help-je

 

***************************************************************************************************************************************************