Zondag 29 jan. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

Zondag 05 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
met vormsel JIP Uniek

Zondag 12 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering

Gezinsviering


Zondag 19 febr. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

 

Eén lichtje, meer niet, was aan het begin van de Advent de voorbode voor de bundel van licht die we hier vannacht zien: het licht van Kerstmis.

Zo is het met veel zaken in het leven. Vele grote dingen beginnen klein, met een eerste stap, die dan ook de moeilijkste is om te zetten.

Geloof maar dat elke eerste stap een verschil maakt. Als je een muur wil afbreken, begin je immers ook altijd met een eerste steen, dat zagen we nog tijdens de intocht van het Vredeslicht in onze gemeenschap.

 

Daarom wensen wij vanuit Coloma ieder van jullie:

  • Kracht: om toch ook die ‘eerste stap’ te kunnen zetten naar een ander toe;
  • Warmte: om een mens mee te omringen wanneer die het moeilijk heeft;
  • Hoop op een morgen die weer stralender is dan vandaag;
  • Vertrouwen in jezelf om vorm te geven aan een wereld waarin we er allen mogen zijn.

 

 

Al deze elementen, zitten vervat in dit licht van Kerstmis. Geef dat licht mee door aan elkaar, vandaag en morgen en alle dagen van het nieuwe jaar.

 

********************************************************************************************************************************************************************* 

 50 jaar geleden werd het Vredeslicht voor het eerst opgehaald in Bethlehem op initiatief van de Oostenrijkse Openbare Omroep. Dit weekend kwam het, op initiatief van de werking van de Plechtige Geloofsbelijdenis, voor de tweede maal aan in Mechelen. 

Op zaterdagmorgen, 17 december, werd het Vredeslicht uit Bethlehem door ons "Vredeskind", Lena, opgehaald in Boutersem.
 
                      
 
In de late namiddag werd het Vredeslicht door Lena binnengebracht in Woonzorghuis Ambroos, waar een hele groep mensen en jongeren het opwachtten. We gaven het licht voor het eerst daar door, over de muren van generaties heen en creëerden verbondenheid.
 
Van aan het Woonzorghuis begeleidden 183 mensen het licht tot aan de Colomakerk, waar het licht opnieuw werd opgewacht door nog een groep mensen. 
 
Tijdens het warm samenzijn, dat zaterdagavond plaatsvond in de Colomakerk, werd het Vredeslicht nog verder verspreid, zodat we ons met zeer veel vertakkingen verbonden konden voelen met elkaar: met vrienden, familie, buren, klasgenoten, andere generaties, andere Mechelse geloofsgemeenschappen, mensen van andere culturen en talen. Misschien zelfs over de grenzen heen. 
 
Het licht verspreidt een boodschap van vrede en verbondenheid, van vriendschap en steun vinden bij elkaar. Deze boodschap trokken we door naar de zondagsviering, op 18 december, tijdens dewelke het Vredeslicht opnieuw werd verspreid.
 
Zowel op 17 als op 18 december werden talrijke lichtjes verkocht. De opbrengst van de lichtjesverkoop, de bijdrage van de aanwezigen voor het drankje en de versnapering tijdens het warm samenzijn op 17 december en de omhaling tijdens de viering van 18 december gaan dit jaar integraal naar het Koraalhuis.
 
Wie in de loop van de week z'n Vredeslichtje opnieuw zou willen aansteken, kan dit overigens nog tot 25 december in de Sint-Romboutskathedraal.

 

 

 

***********************************************************************************************************************************************************

 

Smeulend vuur dat gaat branden,

vonken slaan gensters,

weinig in aantal,

klein in grootte,

sterk in kracht,

doen ze nieuw leven ontstaan.

 

Licht toelaten,

licht aansteken

om hoop te geven

en leven te delen,

dat is advent.

Dat licht wordt versterkt

met het Vredeslicht

dat geven we wereldwijd door!

Zo maken we ons klaar

voor Kerstmis volgende week.

 

***********************************************************************************************************************************************************

Warme oproep!

 

 

************************************************************************************************************************************************************

Heer, in de wereld van vandaag roept Gij ons
om getuigen te zijn van het licht.
De derde kaars die wij aansteken
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid.

Vervul ons met aandacht voor de minste medemens,
en help ons te geloven dat,
waar mensen elkaar dragen,
Gij midden onder ons aanwezig zijt.

Amen.

Drempels maken mensen klein,
sluiten hen zelfs uit.

Vandaag worden we aangemoedigd
om ons te verzetten tegen uitsluiting.

Zo wordt Gods droom voor de mens stilaan zichtbaar in deze wereld.

Daarmee gaan we nu op weg,
om er thuis, in ons gezin,
en in onze omgeving voor te zorgen
dat iedereen zoveel als mogelijk mee is.

 
Chris en Peter waren er weer helemaal klaar voor!   En de soep? Die ging als zoete broodjes over de toonbank!

 

Onze 'Soep op de stoep'-actie was weer een succes! Dankzij de hulp van vele vrijwilligers (Bavo, Hilde en Pieter, Peter en Chris, die de pompoen sneden; Elfi die de soep klaarmaakte) en ook door iedereen die van de 72 liter soep kocht en een bijdrage aan Welzijnszorg schonk. 
Hoeveel geld we precies bij elkaar haalden kunnen we nu nog niet vertellen, aangezien een deel in de collectebus gestoken werd en een deel via Payconicq betaald werd. 
Ja, de digitalisering wordt ook in onze gemeenschap een feit...en dit is nu net het jaarthema van Welzijnszorg. Via hun projecten, die ze financieel steunen en via politieke acties willen zij er mee voor zorgen dat ook mensen in armoede meekunnen in onze digitale wereld. 
 
 

***************************************************************************************************************************************************************************

God van licht en liefde,

Jij wil bij ons zijn

Als een klein warm lichtje

Als een fakkel van hoop.

Maak ons open en ontvankelijk voor jouw licht

Opdat wij ons met Jou verbinden.

Zo kunnen ook wij licht geven

En een licht zijn voor anderen.

 

 

Help ons

Om het donker rond de ander te zien

En een licht te zijn voor hen.

Laat ons wandelen in jouw licht, vandaag, morgen en altijd.

Amen

 

***********************************************************************************************************************************************************