Zondag 26 maart 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
5° zondag van de Veertigdagentijd

Jgt. Maria Van Lent

 

Zondag 02 april 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
Palmzondag-
Gezinsviering

Jgt. Frans Wachters


Donderdag 06 april 2023
Witte donderdag
20.00 u. : Eucharistieviering

 

Vrijdag 07 april 2023
Goede vrijdag
20.00 u. : gebedsviering 50 jaar geleden werd het Vredeslicht voor het eerst opgehaald in Bethlehem op initiatief van de Oostenrijkse Openbare Omroep. Dit weekend kwam het, op initiatief van de werking van de Plechtige Geloofsbelijdenis, voor de tweede maal aan in Mechelen. 

Op zaterdagmorgen, 17 december, werd het Vredeslicht uit Bethlehem door ons "Vredeskind", Lena, opgehaald in Boutersem.
 
                      
 
In de late namiddag werd het Vredeslicht door Lena binnengebracht in Woonzorghuis Ambroos, waar een hele groep mensen en jongeren het opwachtten. We gaven het licht voor het eerst daar door, over de muren van generaties heen en creëerden verbondenheid.
 
Van aan het Woonzorghuis begeleidden 183 mensen het licht tot aan de Colomakerk, waar het licht opnieuw werd opgewacht door nog een groep mensen. 
 
Tijdens het warm samenzijn, dat zaterdagavond plaatsvond in de Colomakerk, werd het Vredeslicht nog verder verspreid, zodat we ons met zeer veel vertakkingen verbonden konden voelen met elkaar: met vrienden, familie, buren, klasgenoten, andere generaties, andere Mechelse geloofsgemeenschappen, mensen van andere culturen en talen. Misschien zelfs over de grenzen heen. 
 
Het licht verspreidt een boodschap van vrede en verbondenheid, van vriendschap en steun vinden bij elkaar. Deze boodschap trokken we door naar de zondagsviering, op 18 december, tijdens dewelke het Vredeslicht opnieuw werd verspreid.
 
Zowel op 17 als op 18 december werden talrijke lichtjes verkocht. De opbrengst van de lichtjesverkoop, de bijdrage van de aanwezigen voor het drankje en de versnapering tijdens het warm samenzijn op 17 december en de omhaling tijdens de viering van 18 december gaan dit jaar integraal naar het Koraalhuis.
 
Wie in de loop van de week z'n Vredeslichtje opnieuw zou willen aansteken, kan dit overigens nog tot 25 december in de Sint-Romboutskathedraal.

 

 

 

***********************************************************************************************************************************************************