Zondag 26 maart 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
5° zondag van de Veertigdagentijd

Jgt. Maria Van Lent

 

Zondag 02 april 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
Palmzondag-
Gezinsviering

Jgt. Frans Wachters


Donderdag 06 april 2023
Witte donderdag
20.00 u. : Eucharistieviering

 

Vrijdag 07 april 2023
Goede vrijdag
20.00 u. : gebedsvieringHeer, in de wereld van vandaag roept Gij ons
om getuigen te zijn van het licht.
De derde kaars die wij aansteken
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid.

Vervul ons met aandacht voor de minste medemens,
en help ons te geloven dat,
waar mensen elkaar dragen,
Gij midden onder ons aanwezig zijt.

Amen.

Drempels maken mensen klein,
sluiten hen zelfs uit.

Vandaag worden we aangemoedigd
om ons te verzetten tegen uitsluiting.

Zo wordt Gods droom voor de mens stilaan zichtbaar in deze wereld.

Daarmee gaan we nu op weg,
om er thuis, in ons gezin,
en in onze omgeving voor te zorgen
dat iedereen zoveel als mogelijk mee is.