Zondag 26 maart 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
5° zondag van de Veertigdagentijd

Jgt. Maria Van Lent

 

Zondag 02 april 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
Palmzondag-
Gezinsviering

Jgt. Frans Wachters


Donderdag 06 april 2023
Witte donderdag
20.00 u. : Eucharistieviering

 

Vrijdag 07 april 2023
Goede vrijdag
20.00 u. : gebedsviering 

De tijd van de jaaroverzichten ligt net achter ons

Misschien hebben velen onder jullie ook eens persoonlijk teruggeblikt, op wat goed gelopen is en op wat beter zou hebben gekund.

Goed nieuws: er dient zich weer een kraakvers jaar om samen te be-leven.

Naast het allerbelangrijkste, een goede gezondheid, wensen wij vanuit onze Colomagemeenschap ieder van jullie en jullie geliefden in het nieuwe jaar toe dat je

de tijd krijgt om te doen waar je goed in bent,

de tijd neemt om te zien waar een ander goed in is

en er samen voor te zorgen dat je elke dag wat goed nieuws kunt brengen.

Coloma, 1 januari 2022