Zo. 09 aug. 2020

11.00 u. : Eucharistieviering

Doop Isabel De Groof

**********************

Geen viering op 15 augustus !

**********************
Zo. 16 aug. 2020
11.00 u. : Eucharistieviering

Pieter Van Steen en Jeanne Cooremans.
Diane Kutten-Vermeulen en overleden familieleden

**********************
Zo. 23 aug. 2020

11.00 u. : Gebedsviering

**********************Veertig dagen na Pasen vieren wij Onze-Heer-Hemelvaart. In normale omstandigheden zit onze kerk vol voor de eerste communie. Door het breken van het brood blijven wij tijdens dit feest over de generaties heen Jezus herdenken.

Nu is ons kerkgebouw leeg. Dit betekent echter niet dat de levende niet meer verder leeft in mensen. Met Hemelvaart sluiten wij in de liturgie een periode af van de aardse Jezus. Hemelvaart markeert een begin- en een eindpunt. De kerk van de levende herinnering begint. Dit was ook zo 2000 jaar geleden bij de eerste Christenen. Maar ook vandaag worden wij uitgenodigd door woorden en daden om de herinnering levende te houden.

Een mooi door ons aangepast tekstje uit een liturgieviering van de Dominicanen van Schilde-Bergen (Federatie Kana) illustreert dit:

Christus is ten hemel opgevaren

Maar hij is niet weggevaren

Sta daar niet te kijken naar de hemel

De hemel is hier beneden

Kijk hoor en voel

Hoe Jezus van Nazareth

Verder leeft in mensen

Kijk in de ogen van hartelijke mensen

Die tijd maken voor de medemens

En je zal hem zien

Luister naar de woorden die ze spreken

En je zal Hem horen

Zoek de vreugde en de kracht die ze halen

Uit zijn manier van leven

En je zal zijn aanwezigheid voelen

Kijk, luister en voel en je zal merken

Hij leeft verder

Niet alleen bij God

Maar onder ons

Eerste lezing Hand. 1,4-9

Deze Bijbeltekst komt uit Bijbel in Gewone Taal © Nederlands Bijbelgenootschap 2014 p 1717

Op de dag dat Jezus naar de hemel ging zei hij tegen de apostelen: 'Jullie moeten in Jeruzalem blijven wachten. Want mijn Vader heeft beloofd om jullie de heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al verteld. Het zal over een paar dagen gebeuren, dan zullen jullie met de H. Geest gedoopt worden. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want Johannes doopte met water.'
Toen vroegen de apostelen aan Jezus. ‘ Heer is dat dan het moment waarop u Koning van Israël zult worden?' Jezus antwoordde: 'Jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn Vader. Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. Daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria en overal op aarde.'
Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, zodat ze hem niet meer konden zien.
Terwijl de apostelen nog hoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan. Ze zeiden: 'Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij zal terugkomen op de wolken.'

 

Evangelielezing Mt 28, 16-20

Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1577

De elf leerlingen gingen naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus genoemd had. Toen ze Jezus zagen, knielden ze voor hem. Maar sommige leerlingen twijfelden. Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen: ‘God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’

 

Woordje

Hemelvaart vieren wij op de 40ste dag na Pasen. Met Hemelvaart vieren wij de ten hemel opneming van Jezus en leren wij tevens dat de dood niet het laatste woord heeft. Jezus is verrezen en hij leeft voort, ook al zien wij hem niet meer. Hij is God zelf, die op aarde kwam om de liefde uit te dragen.
Lucas beschrijft de terugkeer van Jezus naar zijn Vader met een beeldrijk verhaal. Een wolk nam hem mee. De wolk als betekenis van God die onzichtbaar nabij is.Twee engelen roepen naar de leerlingen: 'Waarom staan jullie naar de lucht te kijken?' Zij zijn er enkel om de boodschap over te brengen dat Jezus er niet meer is zoals vroeger maar dat hij op een nieuwe manier bij hen is.

Kom aan! Ga verder en leef. Hoe wij verder met het leven moeten, wordt verteld in het evangelie van Matteüs.
In dit verhaal vertelt Jezus iets over zichzelf: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.' Het gaat hier niet om politieke macht, maar over de kracht van de liefde, Hij geeft ons de opdracht om zijn boodschap van liefdeuit te dragen en er naar te handelen. Maar er is ook de belofte dat hij er steeds zal zijn.
Het is een boodschap voor ons vandaag. Spreek en handel in liefde. Geloof dat de levende steeds bij ons is. Waar mensen het voor elkaar opnemen en in liefde samenleven, daar vind je hem.
Wij vonden tevens een prachtige bezinningstekst die de aanwezigheid van God in ons leven illustreert.

 

God waar was u ?

(uit C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 17)

Ik droomde eens dat ik samen met God wandelde langs het strand. Tegen de lucht tekenden zich delen van mijn leven af. Voor elk deel waren er twee paar voetafdrukken in het zand: een paar van mezelf en een paar van God. Terwijl ik naar die voetstappen keek, zag ik een stuk van de weg waar maar één paar voetstappen stond afgedrukt. Ik zag ook dat dit het moeilijkste en verdrietigste moment uit mijn leven was. Ik zei: ‘God, ik heb gezien dat er op het moeilijkste moment van mijn leven maar één paar voetstappen is en U hebt me nog zo beloofd, dat U altijd bij me zou zijn! Ik begrijp niet dat U me juist op dat moment alleen liet.’ God zei: ‘Maar lieve kind, ik hou van je en zal je nooit verlaten. In jouw momenten van strijd en lijden, waar je maar één paar voetstappen zag, daar was het... dat Ik jou heb gedragen.’

 

Met dank aan de werkgroep Eerste Communie!