Nieuwe data vastgelegd!

Ook al weten we niet wanneer we terug kunnen samen vieren toch proberen we al één en ander te plannen.

Zolang we ‘in ons kot’ blijven zal elke zondag een (bescheiden) bijdrage op de website verschijnen van het liturgisch groepje van dienst.

Kerkkuis: nieuwe datum wordt vast gelegd zo gauw we weten wanneer we kunnen samen komen. Zo kunnen we hopelijk in een propere kerk starten.

Plechtige geloofsbelijdenis: zondag 6 september ‘20

De naamopgave zullen we koppelen aan het JIP-weekend van 2 tot 4 oktober: een plechtig naam-opgave momentje voorzien in de viering van 4 oktober ’20 waar ook alle Jippers na hun weekend aanwezig zijn.

Eerste Communie: zondag 20 september ’20.

*****************************************************************************************************************************************************************************