Tot verder bericht zijn er in het kader van de Corona-maatregelen geen vieringen

 

 

 

 

 

 

 


Zondag 9 mei  2021   
        Liturgiegroepje Mozes

Een oud verhaal

Een geleerde man zei tegen rabbi Abraham:
‘Men zegt dat u de mensen geneesmiddelen geeft die goed werken.
Kunt u me er één geven om beter in God te geloven?’
‘Daarvoor heb ik bij mijn weten geen middel,’ zei rabbi Abraham,
‘Maar als u dat wilt... ik heb er wel één om de liefde van God te krijgen.’
‘Dat heb ik nog liever,’ zei de ander, ‘geef het me maar!’
‘Dat middel,’ zei rabbi Abraham, ‘is de liefde voor de mensen.’

Inleiding

Vandaag maken wij reclame voor een geneesmiddel van uitzonderlijke kwaliteit.
Onze producent is geen farmaceutische firma
maar Jezus van Nazareth.
Hij zei: “Ik noem u geen dienstknechten meer, maar vrienden”.
Vriendschap, liefde,
roepen we vandaag uit tot hét geneesmiddel bij uitstek:
het heelt wonden, geeft pit aan het leven,
effent de weg naar een betere toekomst.
De relatie tussen Jezus en ons, zijn leerlingen, is geen meester-knechtverhouding,
maar de hechte band van vrienden onder elkaar.
Het bijzondere aan deze vriendschap is wel
dat zij niet genoeg heeft aan zichzelf,
maar wil uitgedragen worden,
dat ze aanstekelijk wil zijn.
Vriendschap kan eenzaamheid, concurrentiedrang, oorlog en haat niet alleen voorkomen
maar zelfs de mensheid genezen van haar ergste kwalen.

 

Beste medegelovige, 

Wat fijn dat je tijd maakt om je te laten meenemen  door de woorden, de beelden , de muziek. Ben je ook op zoek naar woorden die “kracht” geven in deze tijd van verwarring, onduidelijkheid? 

Wij namen ook  de tijd  om op zoek te gaan naar woorden, teksten , muziek  die iets voor jou zouden kunnen betekenen .    

Voel jij ook die verbondenheid met ons?   

Voel je de verbondenheid met God? Daarover gaat het in het Evangelie van deze zondag.  

Het is noodzakelijk om verbonden te blijven met God, om het echte leven te leren vinden, om vruchtbaar te zijn.  

Evangelie (Joh., 15,1-8)

Jezus zei tot zijn leerlingen: 1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. 2 Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. 3 Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb. 4 Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. 6 Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden. 7 Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel. 8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie je mijn leerlingen betonen.

KBS Willibrord 1995

De vierde paaszondag samen met ons liturgisch groepje 'Jeremia':

 

******************************************************************************************************************

Op het kritieke moment van zijn arrestatie hebben de leerlingen Jezus in de steek gelaten.
Vandaag reageert Jezus daarop met: “Vrede. Ik ben het. Niet bang zijn”.
Hun angst en lafheid van een paar dagen eerder wordt door Hem beantwoord met liefde, met het inspreken van moed en met een zending: “Dat Ik leef, daarvan moeten jullie gaan getuigen”.

Die zachte fluistering,
was Jij dat God?
Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt?
Zó dat ik het eerst niet hoorde?

Luisterde ik niet goed?
Sprak Jij te stil?
Of hoorde ik Je niet
omdat jouw aanwezigheid zo vanzelf spreekt,
en jouw fluistering er altijd is?

Net als de wind,
die door de bomen ruist,
die mijn gezicht streelt,
en die pas opvalt als hij zwijgt.
Zoals de lucht
die ik in- en uitadem
er altijd is.
Ongemerkt. Gewoon. Onmisbaar
 

Ik mocht Je gaan ervaren, God,
in de warmte van mens tot mens,
in een blik, een handdruk, een gebaar.
En gaandeweg de rit,
langzamerhand, op kousenvoeten,
ben ik het gaan horen:
jouw roep naar mensen,
en naar mij.


uit Twaalf gebeden om roepingen

Evangelielezing: Lucas 24, 35-48 - Bijbel in gewone taal 

Jezus’ leerlingen zijn er sinds de ontdekking van het lege graf met elkaar over in gesprek. Dan gaan twee leerlingen, teleurgesteld en verdrietig terug naar Emmaüs, waar ze vandaan kwamen.Na de moord op hun vriend lijkt het of ere geen toekomst meer is.
Ze krijgen onderweg gezelschap van een onbekende tochtgenoot. Omdat hij nieuwsgierig is, vertellen ze hem alles. Dan geeft hij uitleg over de Schriften. Hun harten worden er warm van. Maar pas als ze ’s avond met hem aan tafel zitten en hij het brood voor ze breekt, beseffen ze: de dode is niet dood. Hij leeft! Ze staan op en gaan meteen terug naar Jeruzalem.

Op 9 mei zetten we onze liefste mama's in de bloemetjes!

'Geen betere start van de dag dan een heerlijk luxe-ontbijt aan huis.'

Lieve vrienden van ‘t Kranske

Vermits jullie tijdens deze bewogen Covid-tijden niet naar ons mogen komen, bezorgen wij een heerlijk ontbijt aan huis om Moederdag 2021 extra speciaal te vieren. Indien jullie wensen bezorgen we zelfs Mechelse bubbels, chocolade pralines van Sjolaa en/of een hip bloemstukje van droogbloemen samen met het ontbijt en de krant De Zondag.

Alle info en mogelijkheden zijn terug te vinden in het online bestelformulier.

Hoe bestellen?

Vul uw bestelling online in via www.kranske.com/moederdag.html en wij zorgen voor de rest. We kijken er nu al naar uit om al die lieve mama’s een heerlijk ontbijt te mogen bezorgen.

Alvast bedankt voor jullie steun. Het Kranske kan dit zeer hard gebruiken na een moeilijk jaar zonder enige inkomsten!


   
 
En ... probeer het geheim te houden voor de mama’s … smakelijk!

Bij vragen kan u ons steeds bereiken via 0496 80 36 37 of via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Inschrijven is mogelijk t.e.m. 2 mei 2021.

**********************************************************************************************************************************************************************

Daar staat hij, Thomas,

gebroken, ontredderd, eenzaam, zonder antwoord,

uitzichtloos en verslagen.

Ze moeten hem niets meer wijsmaken.

Met eigen ogen heeft hij zijn Vriend en Meester

zien hangen aan het kruis, dood.

Dat beeld kan hij niet meer van zich afzetten.

Het achtervolgt hem,

hij droomt ervan,

schrikt ervan wakker.

Het zal je maar overkomen,

je vriend, je hoop, je alles zien wegbloeden.

Uit de dood is nog nooit iemand teruggekomen.

 

Verlaten loopt hij rond in Getsemane.

Hij zoekt bij het meer.

Hij gaat de plaatsen na waar ze samen zijn geweest.

Hij wil Hem terug, maar hij weet het: zijn Vriend is dood.

En dan komt hij thuis bij de anderen.

Ze zeggen: ‘Thomas, Hij is hier geweest, Hij leeft.’

‘Je moet me niets wijsmaken,’ roept hij ontredderd, ‘IK WIL HEM ZIEN!!!

(evangelielezing van vandaag: Johannes 20, 19-31)

 

Net als Thomas vragen ook wij vaak onomstotelijke bewijzen.

Wij weten wel:

geloven houdt altijd iets in van ‘niet zien’, van overgave.

Omdat we dat toch zo weinig in praktijk omzetten

vragen wij om vergeving.

Wist je dat deze zondag ‘Beloken Pasen’ genoemd wordt?

Wist je wat dat betekent of waar die term vandaan komt? Klik hieronder op 'lees meer'!

 

Onlangs verscheen in de media een uitspraak van de Congregatie voor de Geloofsleer in het Vaticaan: homoseksuele relaties zijn een ‘zonde’. Of met andere woorden: als twee mensen van hetzelfde geslacht van elkaar houden, dan mag hun verbintenis niet gezegend worden.

Deze uitspraak staat haaks op de manier van denken tijdens de genuanceerde bisschoppensynode van 2015 over het huwelijk en het gezin. Mgr. Bonny is daar heel duidelijk over: “God is met zijn zegen nooit gierig of belerend geweest. Hij is onze Vader. Dat was de theologische en morele mindset van de meeste synodevaders.” 

Coloma is een open christelijke geloofsgemeenschap.         
Wij scharen ons met overtuiging achter het standpunt van Mgr. Bonny en voelen samen met hem plaatsvervangende schaamte over de uitspraken van de congregatie.

Daarom hangen wij de regenboogvlag aan de Colomakerk, als teken van solidariteit met alle homoparen en hun familie. Maar ook omdat we vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en dat gemeende liefde in alle omstandigheden een zegening waard is.

 

de parochieploeg

 

 

*****************************************************************************************************************************************