Zondag 29 jan. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

Zondag 05 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering
met vormsel JIP Uniek

Zondag 12 febr. 2023
11.00 u. : Eucharistieviering

Gezinsviering


Zondag 19 febr. 2023
11.00 u. : Gebedsviering

Stap 1    Verzamel 12 JIPPERS tussen 12 en 17j + 4 begeleiders (eeuwig jong 😉) om 10u op een zaterdagvoormiddag eind januari in Colomakerk

Stap 2    Rijd – na een korte intro – in groepjes van 2 à 4 richting Mechelen en stel je op strategische plaatsen op

Stap 3    Ter plekke, wees je enthousiaste JIP-zelf, beweeg (om warm te blijven) & verkoop de ongeëvenaarde stiftjes, kousen, knuffels van Damiaanactie

Stap 4   Zie de norse, ontwijkende blikken maar trek je op aan de mensen van goede wil

Stap 5    Ga - na een kleine 3u verkopen, lichtjes onderkoeld langs de buitenkant maar warm van binnen - terug naar Coloma, eet een stukje cake en keer tevreden huiswaarts

Stap 6    Haal op zondagvoormiddag na de viering opnieuw je Damiaan-verkoop-kazuivel boven en… verkoop met de glimlach aan de kerkgangers

 

 

Resultaat: meer dan 1500 EUR voor Damiaanactie “Verander een leven, blijf geven” – Proficiat aan de aanwezige JIPPERS! Een mooi resultaat alvast! Door jullie bijdrage kan Damiaanactie levens veranderen. Enkele voorbeelden:

  • Met 30 EUR kan ged. 3m medische hulp geschonken worden aan een kind met tuberculose
  • Met 42 EUR kunnen de nodige schoolspullen gekocht worden voor 2 kinderen
  • Met 100 EUR kunnen 2 kinderen genezen worden van lepra

 

 

In naam van Damiaanactie een hele dikke dankjewel!

*************************************************************************************************************************************************************************

Beste mensen,


Wij; Birgit, Nette, Sam, Mirte, Anaïs en Sien, nodigen jullie graag uit om samen met ons te komen vieren.

Ons vormsel gaat door op zondag 5 februari in onze kerk om 11:00 uur. Tot dan!

 

*************************************************************************************************************************************************************

Nu we al enkele maanden met de nieuw samengestelde ploeg aan het werk zijn, is het een goed moment om ons en onze taak kort toe te lichten.

 

Wie maakt deel uit van de ploeg?

EH Jan Arnalsteen, Lutgart De Borger, Patrick Elshout, Marc Schaepherders, Marleen Van den Ameele, Zr. Ann Vansteenweghen, Bavo Verpoest. Zuster Elizel werd ook aan onze ploeg toegevoegd, zij heeft geen specifieke taak tot hiertoe.

Onze taak:

De parochieploeg zorgt voor de coördinatie binnen de parochie en tekent het parochiebeleid uit.

Coördinatie houdt in: zoveel mogelijk zorgen dat diverse initiatieven elkaar aanvullen, dat materiële zorgen en inhoudelijke bekommernissen elkaar aanvullen.

Parochiebeleid betekent net een beetje verder vooruit kijken, een parochie in beweging blijven.

We deden een poging om de taken onder elkaar te verdelen. We willen vooral contactpersoon zijn. We zijn aanspreekpunt.
Je kan eender wie van de ploeg aanspreken of een mailtje sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
Het is de contactpersoon die bij een eenvoudige vraag een snel antwoord zal geven. Is de vraag wat complexer dan zullen we dit eerst met de voltallige ploeg bespreken en krijg je nadien een antwoord. Zuster Ann Vansteenweghen en pastoor Jan Arnalsteen dragen eerder overkoepelende verantwoordelijkheid.

Wie neemt welke taak (vooral) ter harte?

Liturgie: planning en organisatie van de vieringen doet Lutgart, net als de dopen. Zuster Ann behartigt de huwelijken, Patrick de overlijdens.

Catechese: Eerste Communie volgt Patrick en Marleen volgt dan weer de Plechtige Geloofsbelijdenis en JIP (Jongeren in Parochie).

Diaconie: advent met Welzijnszorg zijn voor Bavo, vasten met Broederlijk Delen voor Marc. ZON (Zorg om Naaste) is ook voor Marc.

Verenigingen zoals Chiro, Joko, Femma, KWB, Okra en Samana worden door Marc gevolgd; Marleen is contactpersoon voor de scouts.

Andere organisaties zoals Technisch Comité (Kranske): Patrick; Marc is contactpersoon voor de basisschool. Bavo is ‘algemeen’ contactpersoon.

Beheerstaken rond infrastructuur worden door Patrick opgenomen, Bavo neemt daarvan de verwarming en het brandalarm voor zijn rekening. 

Gelukkig kunnen we in al deze taken rekenen op nog heel veel andere vrijwilligers.
Dankjewel aan iedereen die onze gemeenschap zo draaiende houdt!

 

*********************************************************************************************************************************************************************

Op 15 januari kwamen de Eerste Communicanten in de pastorij samen rond bidden. Ze kwamen nadien, samen met hun familie naar de viering in de kerk.

We luisterden en keken naar een gesprek tussen de profeet Jesaja en Johannes de Doper. Deze twee mannen hebben elkaar nooit echt kunnen ontmoeten, want Jesaja leefde ongeveer 750 jaar voor Johannes de Doper. Maar in de Colomakerk gebeuren veel bijzondere dingen en doen we af en toe een teletijdmachine werken. Deze zondag dus om Jesaja en Johannes bij elkaar te brengen.

 

“Jesaja en Johannes maken kennis met elkaar en wat blijkt? Beiden zijn dienaar van God. Jesaja vertelt over zijn bijzondere opdracht. Hij moet het volk terug bij God brengen. Maar alsof dat nog niet genoeg is, moest hij redder zijn voor àlle volken. Jesaja vraagt of Johannes hem niet kan helpen.
Johannes is dienaar van God door mensen te dopen als teken dat God er altijd is voor hen. Johannes getuigt dat ‘Hij’ er op een dag was. Zijn naam gelijkt op die van Jesaja: Jezus. Hij is het licht voor alle volken en zal jouw werk verder zetten.

Wij zijn de kleine dienaren van God: de ‘mini-ster’. Jezus is de grote ster, de ‘magi-ster’, leraar voor iedereen. Hij brengt alle mensen weer samen. Aan die droom wil ik meewerken. Jullie ook?”

 

De kinderen deelden mini sterretjes uit en de aanwezigen werden uitgenodigd om in kleine groepjes, samen met de kinderen, op de ster te schrijven wie Jezus voor hen is, wat Hij voor hen doet.

De mini sterretjes werden rond de grote ster, Jezus, gehangen. Jezus betekent duidelijk veel voor de mensen.

 

 

De viering was een echte gezinsviering. De kinderen genoten ervan en zongen hun liedjes fier en uit volle borst !

Een warme oproep om er weer bij te zijn op zondag 12 februari, want dan plannen we opnieuw een gezinsviering. Iedereen van harte welkom.

Noteer ook al zondag 5 februari in uw agenda want dan zullen de jongeren van JIP Uniek hun vormsel vieren.

 

**************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Tijdens de voorbije advent hadden we bijzondere aandacht voor onze medemensen die het moeilijk hebben om rond te komen.

 

In de omhalingen van 18 december en de Kerstvieringen haalden we voor het Koraalhuis 555 euro op.

Voeg daar de opbrengst van de activiteiten van het Vredeslicht aan toe: 1236,77 euro.

Alles samen een mooie som om de werking van het Koraalhuis te ondersteunen.

In de omhalingen voor Welzijnszorg op 11 december en de Kerstvieringen haalden we nog eens 535 euro op.

Zoals je merkt: we hebben de opbrengst van de Kerstvieringen verdeeld over het Koraalhuis en Welzijnszorg.

Dankjewel aan alle mensen die hiervoor hun steentje hebben bijgedragen en zo hun warme hart hebben getoond!

 

*************************************************************************************************************************************************************************

 

We wensen iedereen van harte 

een gezond, gelukkig en vredevol

Nieuwjaar! 

                                de ploeg

 

********************************************************************************************************************************

Onze kerststal blijft nog even staan.

We vieren weer samen rond 'onze' stal op 8 januari 2023; het feest van de openbaring, Driekoningen.

Heel graag tot dan!

 

 

Uit de duiding van Kerstmis onthouden we graag:

Het is goed dat we elk jaar opnieuw weer Kerstmis vieren. Kerstmis is het feest van ‘nooit opgeven’, het feest van ‘altijd weer opnieuw’.
Binnen dit ene leven, die enige kans, worden we elk jaar opnieuw aangemoedigd alsof we opnieuw geboren worden. Om mens te worden!
Dat is wat die kleine Jezus ons vertelt. Dat is wat hij ons in zijn latere leven heeft voorgeleefd.

Geloven is een werkwoord. Geloven is te doen. Niet op jezelf gericht, maar op de anderen.

‘Zie elkaar graag’, zei hij. ‘Wees elkaar tot zegen, groei in vriendschap en zorg voor elkaar.’

Bewust deel willen uitmaken van die beweging van mensen met datzelfde visioen maakt ons christen. Blijven geloven in de ‘slang en het ei’ of ‘de wolf en het lam’ die samen mens worden... maakt ons christen.

Met Kerstmis schudden we het stof van onze voeten en wakkeren we de vlam weer aan, poken we het vuur weer op en moedigen we elkaar aan met de woorden:

Geef licht! Geef de liefde een gezicht.

Zalig Kerstfeest!

 

 

 

********************************************************************************************************************************************************************